Lån uten sikkerhet: Dette går det ut på

Når man tar opp et lån med sikkerhet innebærer det at man stiller med noe man eier som har en høy verdi. Dette kan for eksempel være et hus, en bil eller noe annet personer som tar opp lånet eier. Likevel er det mange banker som tilbyr lån uten dette kravet, som for eksempel Fana Sparebank.

Tar man opp et lån uten å stille med sikkerhet risikerer man ikke å miste denne eiendelen om det blir vanskelig å betale ned hele lånet senere. Men baksidene med dette blir selvfølgelig det at man sjeldent får innvilget enorme lån på denne måten, i tillegg til at andre renter og gebyrer kan bli noe høyere.

Renter og gebyrer

Det er sjeldent noen skjulte gebyrer eller renter ved denne ordningen, men det betyr ikke at brukeren bør slurve når det kommer til å sette seg inn i alle detaljene. For eksempel er det vanlig at man betaler et gebyr ved oppstart, og dette kommer i tillegg til de normale rentene som løper over tid.

Ofte får man et eksempel på hva renten vil ligge på for et lån før man søker om det, men denne justeres etter økonomien og situasjonen til den som søker. Banken har også full rett til å endre vilkårene for lånene de bevilger, så lenge de informerer personen som har tatt opp lånet i god tid. På Lovdata kan man lese om hvilke lover som gjelder for banker som gir forbrukslån.

Hvordan nedbetalingen fungerer

Etter at man har fått utbetalt en lånesum begynner man å motta jevnlige fakturaer for å betale det tilbake. Disse sendes som regel ut en gang i måneden med den samme summen, og disse er spesifisert med hva som er renter og hva som er nedbetaling, samt hva som gjenstår av det totale lånet.

Men selv om disse fakturaene alltid er på den samme summen betyr det ikke at man ikke kan betale ned mer om man ønsker det og har mulighet til det. Dette er nemlig bare den minste summen banken krever, og det sier seg selv at jo raskere man får betalt ned hele lånet jo mindre må man ut med totalt.

Grense for lån uten sikkerhet

Disse lånene er naturligvis ikke de største man kan søke om, og når det kommer til mer kostbare ting som for eksempel hus må man selvfølgelig gå for et boliglån istedenfor. Dette er logisk, siden den eneste sikkerheten banken har for at man kan betale tilbake er at man fortsetter å ha omtrent den samme inntekten framover.

I tillegg finnes det visse lover, regler og retningslinjer for lån av denne typen. Uten sikkerhet er det ikke mulig å låne mer enn enten 600 000 kroner av gangen, eller fem ganger brutto årsinntekt for personen som søker. Både dette samt hvor mye renten kan øke bestemmes altså ut ifra informasjonen banken samler inn på forhånd.

Å søke sammen

En løsning som kan være både smart og lønnsom for mange er å samarbeide med en såkalt medlåntaker. Dette innebærer at to personer søker om lånet sammen, noe som både fordeler ansvaret og den økonomiske belastningen det kan være å betale ned lånet på to personer, i tillegg til at man fremstår som en tryggere betaler i bankens øyne.

Dette kan være en god løsning for par eller ektefeller som for eksempel har hver sin inntekt, men som deler på utgifter i hverdagen. For personer som eier en bedrift sammen og trenger et lån for å dekke utgifter i forbindelse med denne kan også dette være løsningen som redder foretaket i en sårbar periode.

Vanlige formål:

  • En sjelden utgift som bryllup eller ferie
  • Nedbetaling av dyrere gjeld
  • En uforutsett, kostbar hendelse

Dette lånet kan både bidra til å få søkeren ut av en uheldig situasjon, muliggjøre en viktig hendelse i livet, eller rett og slett bare by på mer fleksibilitet i hverdagen. Et lån uten sikkerhet er kanskje ikke noe man bør hoppe ut i uten å tenke seg om, men seriøse banker klarer å vurdere om lånet er realistisk.